مامان و بابا بعد از کلی تحقیقاتچشمکو کاندید کردن چند اسم بالاخره اسم من رو کارن گذاشتن.

و اما معنی اسم من:

کارن یه اسم ایرانی اصیله و سابقه تاریخی و معانی اون:

1.نام سردار قشون مهرداد شاهزاده ٔ اشکانی که با اشک بیستم (گودرز) جنگید و لشکر طرف مقابل را شکست داده بیش ازآنچه مقتضی بود آن را تعقیب کرده دور رفت و وقتی که برمیگشت راه او را قوای تازه نفسی قطع کرد و خود او اسیر گردید یا کشته شد.

 2.نام شهری در خط سیر لشکر خشایارشا از لیدیه به داردانل

 3.در زبان پهلوی قارن تلفظ میشه که معانی وپیشینه تاریخی مختلفی داره که به چند تا از اونها اشاره میکنم:

الف)نام یکی از خاندانهای بزرگ عهد اشکانیان است که در زمان ساسانیان نیز دارای اهمیت بوده و افراد بزرگ این خاندان به همین اسم شهرت یافته اند. 

ب) نام پهلوانی ایرانی  در زمان رستم زال .  .

 

ج)ابن کاوه . پسر کاوه ٔ آهنگر که یکی از امرای عجم بود و در زمان فریدون به اهتمام او چین مفتوح شد.

د)بندکننده چیزی را به چیزی . پیوسته کننده .  مردی که شمشیر و تیر هر دو داشته باشد.همدم . یار.
 

ه)ابن برزمهر. نام یکی از دلاوران ایران به زمان بهرام گور : 

 

و)...

خسته نباشینلبخند                                       ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤